Maybe I will shock, or even make people angry, maybe I won’t…Big deal! In the end, anyone can say anything, while social media rules the show, no? I don’t know if these days history is important or even interesting! Today – I believe- the majority of young people are more interested in sex and money. […]

Poate am sa șochez, poate am sa înfurii, poate nu … Mare lucru! Până la urmă, ori cine poate să spună ori ce, de vreme ce social media este rege?     Nu știu dacă istoria mai este importantă sau măcar interesantă! Astăzi – cred eu – majoritatea tinerilor sunt interesați mai mult de sex […]

Când Marea Britanie a ales să intre prin ieșire, adică după cum scria odată I. L. Caragiale: Farfuridi: ”Din două una, dați-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, și anume în punctele… esențiale… Din […]